LinkedIn

11. – 12. 10. 2018

Ako aj v predchádzajúcich rokoch, tak aj tento rok, by sme Vás radi pozvali na Odborný seminár užívateľov software firiem OLTIS GROUP, JERID a OLTIS 2018. Tento rok sa stretnutie uskutoční v dňoch 11. – 12. októbra 2018. Poznačte si, prosím, tento termín do Vášho diára.
Už teraz pre Vás pripravujeme bohatý odborný i sprievodný program a dúfame, že sa zúčastníte v hojnom počte. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Nosné témy seminára pre sekciu špeditérov budú nasledujúce:

• novinky v software produktoch OLTIS Group – divízia Transport a logistika
• Všeobecné podmienky a Zmluvné prepravné podmienky ČD Cargo
• novinky v preprave nebezpečného tovaru, RID 2019
• fleet management a monitoring vozidiel
• výmena vzájomných skúseností s prácou s programami FRED, DOKLADY + a IS NEWSPED

Nosné témy seminára pre sekciu dopravcov budú nasledujúce:

• novinky v software produktoch OLTIS Group – divízia Transport a logistika
• informácie o plánovaných zmenách v dátovej komunikácii s IS SŽDC
• zmena IS KADR na kontinuálnu sieť a jej dopady na proces prideľovania kapacity dráhy
• problematika verzií správ TSI TAF
• novinky v preprave nebezpečného tovaru, RID 2019
• fleet management a monitoring vozidiel

Pozvánka pro speditéry ZDE

Pozvánka pro dopravce ZDE