Facebook Twotter LinkedIn

Národný plán obnovy

NPO
FVE OLTIS Group a.s., Olomouc
Projekt je podporený z finančných prostriedkov Európskej únie.
Predmetom projektu je inštalácia FVE s celkovým výkonom 54,12 kWp. Cieľom projektu je zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom predmetnej investície v spoločnosti OLTIS Group a.s. Výsledkom projektu bude zlepšenie energetickej účinnosti a zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie.