LinkedIn

Prelom mája a júna je každoročne medzi odborníkmi na železničnú dopravu v znamení odbornej konferencie Euro-Žel, organizovanej Žilinskou univerzitou. Tento rok sa konala v dňoch 26.-27. mája a jej 18. ročník bol usporiadaný pod témou „Oživenie ekonomiky – nová výzva pre železnice“. Rokovania konferencie bolo rozdelené do dvoch sekcií, „Prevádzka a ekonomika železničnej dopravy“ a „Riadiace, informačné a komunikačné technológie v doprave“, a preto sme aj našu účasť zamerali oboma týmito smermi. Spolu tvorilo tohtoročnú „delegáciu“ skupiny OLTIS Group osem účastníkov, ktorí predniesli šesť aktívnych príspevkov predstavujúcich systémy SYMOZA, CSV, SIMON, KASO, Domino a komplexné riešenie IS Cargo pre nákladného dopravcu.

Medzi témami ostatných účastníkov bolo možné nájsť predovšetkým technické riešenia pre železnicu (ako diagnostické zariadenia alebo satelitné systémy GNSS), pozíciu dopravcov v konkurenčnom prostredí a nové inovačné riešenia (intermodálna doprava), alebo zaujímavú tému predaja trasy nákladných vlakov formou aukcie.

Konferencia ako celok opäť obohatila popredných odborníkov našej skupiny o radu kontaktov z partnerských firiem a tiež o veľa nových, zaujímavých, inovatívnych myšlienok.