LinkedIn

Dňa 19. septembra 2017 bol schválený implementačný projekt „Implementácia TAF TSI u súkromných maďarských železničných dopravcov“ konzorcia spoločností OLTIS Group a jeho maďarských partnerov FLOYD a MMV.
Z celkového počtu 332 podaných návrhov bolo vybraných 152 projektov, ktoré významne prispejú k digitalizácii a dekarbonizácii dopravy. Schválené projekty získajú celkom € 2, 6 miliardy z fondu CEF (Connecting Europe Facility – CEF). Intenzita pomoci sa pohybuje v rozmedzí 20 – 50%. Kohézne krajiny z fondu CEF dostali až 85% podpory na financovanie svojich projektov.
V rámci úspešného projektu spoločností OLTIS Group, FLOYD a MMV, ktorý má celkový rozpočet € 1, 25 mil., prebehne v rokoch 2018 – 2020 implementácia funkcionalít TAF TSI do informačných systémov maďarských dopravcov.
Projekt sa zameriava na vývoj a implementáciu štandardov pre dátovú výmenu v súlade s Nariadením o technickej špecifikácii pre interoperabilitu subsystému pre telematické aplikácie v nákladnej doprave (TSI TAF) do informačných systémov, ktoré využívajú železniční dopravcovia pre plánovanie a operatívne zaistenie svojej činnosti. TSI TAF vyžaduje, aby existujúce funkcie boli rozšírené o komunikáciu s manažérmi infraštruktúry, spolupracujúcimi dopravcami a vlastníkmi vozňov.
Cieľom projektu je pomôcť súkromným dopravcom, ktorí doposiaľ nepoužívali komplexné systémy fungujúce u veľkých alebo národných dopravcov, ale ktorí musia teraz spĺňať požiadavky z hľadiska komplexnosti požadovaných funkcií. Projekt umožní nasadiť týmto súkromným dopravcom na dosiahnutie plnej interoperability menej nákladné, ale rovnako komplexné riešenie, aké majú veľkí národní dopravcovia.