LinkedIn

Produkt RailMap spoločnosti JERID získal II. miesto v súťaži CENA INOVÁCIE ROKU 2009.

Zástupcovia spoločnosti JERID sa zúčastnili v rokovacej sále Senátu Parlamentu Českej republiky v Prahe vyhlásenia výsledkov súťaže o Cenu Inovácia roka 2009, do ktorej bol prihlásený výrobok JERID „RailMap – Digitálna železničná mapa Európy a Ázie“. Z celkom 13 projektov zúčastnených v tohtoročnom kole tejto súťaže obsadil RailMap II. miesto – ČESTNÉ UZNANIE.

Cenu INOVÁCIA ROKU vyhlasuje každoročne Asociácia inovačného podnikania Českej republiky a tento rok sa konal už 14. ročník. V rámci súťaže sa hodnotia najkvalitnejšie inovačné výrobky prihlasovateľov so sídlom v Českej republike. Každá firma môže prihlásiť nový alebo výrazne zdokonalený výrobok, t.j. výrobok, technologický postup alebo službu, pričom prihlásený výrobok musí byť v čase podávania prihlášky preukázateľne úspešne využívaný.