Referencie

Zákazníkmi spoločnosti OLTIS Slovakia s.r.o. sú železničné podniky, manažér infraštruktúry, dopravné a prepravné spoločnosti, zasielatelia, stredne školy a univerzity atď.

 

Napr.:

 

Železnice Slovenskej republiky

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

BUDAMAR LOGISTICS, a.s

ENERGOCHEMICA TRADING a.s.

Express Group, a.s.

INTERPORT TRANS,  s.r.o.

LOKORAIL a.s.

WAGON SERVICE Travel s r.o.

GRANEX Slovakia s.r.o.

Petrolsped Slovakia s.r.o.

Promitor s.r.o.

PRVÁ SLOVENSKÁ ŽELEZNIČNÁ, a.s.

Railtrans International, a.s.

Žilinská univerzita v Žiline

Stredná priemyselná škola dopravná

Občianske združenie KVAČALÁK