Produkty

V oblasti železničnej nákladnej dopravy obsahuje naše produktové portfólio riešenie pre veľkých, národných dopravcov, ako aj pre menších, súkromných dopravcov. Informačné systémy z tejto oblasti umožňujú dispečerské riadenie vlakovej dopravy, plánovanie obehu vozňov a personálu, plánovanie vlakotvorných procesov alebo centrálne riadenú vlečkovou agendu. Ďalšie riešenia, napr. aktualizovaná informačná databanka alebo digitálne mapové podklady, môžu byť používané všetkými dopravcami, železničnými prepravcami alebo špeditérmi.

V oblasti produktov pre manažéra infraštruktúry pokrývajú naše informačné systémy agendu centrálneho dispečerského riadenia, poskytujú ICT podporu pre zber primárnych dát z lokálnej úrovne, na centrálnej úrovni riešia výlukové opatrenia, alebo umožňujú plánovanie prepráv mimoriadnych zásielok. V prostredí liberalizovaného trhu poskytujeme efektívne nástroje pre komunikáciu medzi manažérom železničnej infraštruktúry a nezávislými dopravcami.

V oblasti logistiky sa zaoberáme koncepciou, vývojom, implementáciou, správou a optimalizáciou IT systémov určených pre firmy, ktoré operujú v rôznych častiach logistického reťazca. Ponúkané riešenia komplexne pokrývajú činnosti súvisiace s cestnou dopravou, skladovou a podnikovou logistikou, špedíciou (vnútroštátnou, medzinárodnou, cestnou, železničnou, leteckou, námornou a intermodálnou) a ich kombináciou. Kladieme dôraz na internú a externú spojitosť systémov a automatické a optimalizované operácie.

OLTIS Group poskytuje riešenia nielen pre osobnú cestnú dopravu, ale aj pre osobnú železničnú dopravu. Do tejto oblasti patria tiež multifunkčné čipové karty, ktoré možno použiť nielen v rámci systémov verejnej dopravy vo forme rôznych typov elektronických cestovných lístkov, ale aj ako platobný nástroj, identifikačný doklad pre rôzne použitie a tiež ako turistickú kartu pre podporu cestovného ruchu.